бесплатные рефераты

Суть, формы и причины инфляции

Суть, формы и причины инфляции

План:

 

I.                Вступ .......................................................................................... 1

II.            Сутність та форми інфляції: ................................................... 2

II.1.        Причини інфляції ............................................................. 4

II.2.        Типи інфляції ................................................................... 6

II.2.1. Інфляція попиту .................................................... 6

II.2.2. Інфляція пропозиції .............................................. 7

II.3.        Види інфляції ................................................................... 8

II.4.        Економічні і соціальні наслідки інфляції ...................... 13

III.       Стан України в період інфляції ............................................ 15

III.1.      Особливості кризи в Україні ......................................... 19

III.2.      Гіперінфляція в Україні ................................................. 21

IV.        Антиінфляційна політика та основні засоби

боротьби з інфляцією: ............................................................ 22

IV.1.     Прямі засоби ................................................................... 22

IV.2.     Непрямі засоби ............................................................... 23

IV.3.     Першочергові антиiнфляційні засоби ............................ 24

V.            Висновок .................................................................................. 27

 

Список літератури

Рецензія

 © 2010 РЕФЕРАТЫ