бесплатные рефераты

Будування плакатів та блок-схем

Будування плакатів та блок-схем

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

Імені Юрія Кондратюка

Факультет інформаційних та телекомунікаційних технологій і систем

Кафедра комп'ютерних та інформаційних технологій і систем

Розрахунково-графічна робота з дисципліни:

«Інженерна та комп'ютерна графіка»

Виконав:

____________

Керівник:

____________

Полтава 2010

Частина 1. Зобразити плакати у MSVisio згідно варіантів

Плакат 19:

Плакат 71:

Виконано:

Частина 2. Побудувати блок-схеми алгоритмів згідно варіантів

Задача 4.47

Програмний код:

programRGR447;

var

a,b,c:integer;

begin

read(a);

read(b);

read(c);

if(a=b) and (a=c) then

writeln('Ростодинаковый');

readln;

end.

Блок-схема:

Задача 4.97

Програмний код:

programRGR497;

var

month,c:integer;

begin

read(month);

c:=month div 4;

casec of

1:writeln('Зима');

2:writeln('Весна');

3:writeln('Лето');

4:writeln('Осень');

end;

readln;

end.

Блок-схема:

Задача 8.45

Програмний код:

programRGR845;

var

i,j,k:integer;

begin

fori:=0 to 9 do

forj:=1 to 9 do

fork:=1 to 9 do

begin

ifj<>k then

writeln(i,j,k);

end;

readln;

end.

Блок-схема:

Задача 11.202

Програмний код:

programRGR11202;

var

nums:array[1..100] of integer;

a,i,j:integer;

begin

randomize;

fori:=1 to 100 do

nums[i]:=random(99)+1;

read(a);

fori:=1 to 100 do

ifnums[i]<a then

begin

writeln('След');

forj:=i to 100 do

begin

write(nums[j],' ');

end;

writeln('Больше');

forj:=1 to 100 do

ifnums[j]>a then

write(nums[j],' ');

break;

end;

end.

Блок-схема:


© 2010 РЕФЕРАТЫ