бесплатные рефераты

Mikroekonomika

Pasiūla - visų kombinacijų suma. Pasiūlos kreivės padėtį ir nuolydžio kampą lemia prekės gamybos kaštai. Pasiūla paprastai negali būti padidinta, nepakeliant produkcijos vieneto gamybos kaštų. Natūralu, kad firmos nenorės pristatyti prekių, kol jų kaina nepadengs visų gamybos sąnaudų.

 

3. Pasiūlos ir paklausos sąveika - rinkos pusiausvyra

 

Rinkos kainos nustatomos atsižvelgiant į pasiūlos ir paklausos balansą

 

Kaina

Paklausos apimtis

Pasiūlos apimtis

Perteklinė paklausa

Kainos kitimo kryptis

(1)

(2)

(3)

(4) = (2)-(3)

(5)

4

80

5

75

auga

8

55

20

35

auga

12

35

35

0

pastovi

16

20

50

-30

mažėja

20

10

60

-50

mažėja

 

Jei kaina kokiu nors būdu būtų užfiksuota žemame lygyje, tai susidarytų deficitas, pirkėjai nerastų to kiekio, kurį norėtų pirkti ir konkuruotų tarpusavyje. Tokia padėtis vadinama gamintojo rinka.

Jei kaina būtų atitinkamai užfiksuota aukštame lygyje, rinkoje atsirastų prekių perteklius ir pardavėjai nerastų pakankami pirkėjų, kad galėtų realizuoti visą siūlomą produkciją. Šiuo atveju tarpusavy konkuruotu pardavėjai ir tokia padėtis rinkoje vadinama vartotojo rinka.

Pusiausvyros kaina (P(E)) - tokia kaina, kai pasiūlos apimtis lygi paklausos apimčiai ir ši apimtis vadinama pusiausvyros apimtimi (Q(E)).

Q(D) = f ( P, I, P(s),…)                      (1)

Q(S) =  f ( P, P(k), T,…)                    (2)

 

Rinka juda link pusiausvyros taško.

 Mikroekonomika

Jei mes laikysime visus parametrus pastoviais (išskyrus kainą), tai (1) ir (2) lygtys yra paklausos ir pasiūlos kreivių algebriniai ekvivalentai. Pusiausvyra bus pasiekta, kai surasime kainą, kuri sulygins pasiūlos ir paklausos apimtis:

Q(D) = Q(S)

Jeigu kaina patenkina sąlyga Q(D) = Q(S), tai tokia kaina panaikina prekių perteklių ir trūkumą. (Q(D) = Q(S) - pasiūlos ir paklausos kreivių algebrinis ekvivalentas.)

Laisvosios rinkos sąlygomis, pertekliai ir trūkumai paprastai vienas kitą eliminuoja.

Kaina - vienintelis ekonominis dydis, įtakojantis tiek paklausą, tiek pasiūlą.

 

 Mikroekonomika

4. Paklausos kitimo veiksniai

 Mikroekonomika

Pokytis A®B - kinta paklausos apimtis, D(0)®D(1) - kinta paklausa.

Tarkim, kad prekė - gamtinės dujos. Tada paklausos funkcija:

Q(D) = f (P, I, P(s), P(c), oro sąlygos, …)

Taigi, paklausos kitimo veiksniai:

1.        Prekių substitutų kainų kitimas

 Mikroekonomika

Atsisakant naftos ar jos kainai didėjant, gamtinių dujų paklausa didėja.

2.        Komplementarių prekių kainų kitimas

 Mikroekonomika

  Gamtinių dujų paklausa mažėja, didėjant dujinių krosnelių kainai, nes mažėja dujinių krosnelių paklausa.

3.       

 Mikroekonomika

Vartotojų pajamų kitimas

Augant vartotojų pajamoms, prekių paklausa gali ir padidėti, ir sumažėti - priklausomai nuo prekių kokybės ir kt. (Padidės normalios kokybės prekių paklausa ir sumažės blogesnės kokybės prekių paklausa).

4.        Oro sąlygos

 Mikroekonomika

5.        Ateityje laukiamos pajamos ir kainos: galime einamajam vartojimui išleisti daugiau pinigų. Paklausa didės.

6.        Vartotojų skaičius

7.        Vartotojų skonis

8.        Kiti veiksniai

 

 Mikroekonomika

5. Pasiūlos kitimo veiksniai

 

Kainos augimas sukelia pasiūlos apimties didėjimą nuo Q0 iki Q1.

QS= f ( P,Pr, T, NF,…)

 

 Mikroekonomika

Pasiūlos kitimą lemia:

1.        Naudojamų išteklių kainos. Jei didėja išteklių kainos: S0®S1.

2.        Technologija. Gerėjant technologijai, gamybos kaštai mažėja ir pasiūlos kreivė gali pasislinkti: S0 ® S2

3.        Gamintojo laukiami kainų ir technologijų pasikeitimai. Jei laukiama kainų padidėjimo, pasiūla sumažės: S0® S1.

4.        Kredito gavimo galimybės.  Jei palūkanos mažėja, mažėja ir gamybos kaštai, pasiūla išaugs: S0® S2.

5.        Mokesčiai ir dotacijos. Mažėjant mokesčiams, pasiūla didėja: S0 ® S2.

6.        Kitų prekių kainos. Kiaulienos kainai krentant, bus gaminama daugiau jautienos ir jos pasiūla didės: S0® S2.

7.        Gamintojų skaičius. Kuo daugiau gamintojų, tuo didesnė pasiūla.

 

6. Pasiūlos ir paklausos kitimas

 

Pusiausvyros kaina nėra greitai nustatoma ir ilgai išsilaikanti. Jeigu kinta bet koks veiksnys, išskyrus kainą, kinta ir paklausa, ir pasiūla arba abi kartu. Paklausos arba pasiūlos, arba abiejų poslinkis sukelia pusiausvyros kainos ir pusiausvyros produkcijos apimties pokyčius.

Paklausos kitimas.

 Mikroekonomika

Mažėjant vartotojų pajamoms, paklausa mažėja, o pasiūla nekinta. Esant kainai P0, paklausos apimtis sumažėtų nuo Q0 iki Q2. Taigi kainos sumažėjimas veikia kaip amortizatorius, nes tada paklausos apimtis sumažėja tik iki Q1.

Paklausos sumažėjimas ir paklausos kreivės poslinkis į kairę sukelia du efektus:

1.       

 Mikroekonomika

Pusiausvyros kainos sumažėjimo efektą;

2.        Pusiausvyros apimties sumažėjimo efektą.

Jei paklausa didėja, turim pusiausvyros kainos ir pusiausvyros apimties padidėjimo efektą.

Išvados:

1.        Visi veiksniai, sukeliantys paklausos padidėjimą ir atitinkamai paklausos kreivės poslinkį į dešinę, padidina pusiausvyros kainą ir produkcijos pusiausvyros apimtį, esant pastoviai pasiūlai;

2.        Visi veiksniai, sukeliantys paklausos sumažėjimą ir atitinkamai paklausos kreivės poslinkį į kairę, sumažina pusiausvyros kainą ir produkcijos pusiausvyros apimtį, esant pastoviai pasiūlai.

 

 Mikroekonomika

Pasiūlos kitimas. (Kai nekinta paklausa, bet keičiasi pasiūla, tarkim, gamybos kaštai.)

Esant pradinei kainai P0, atsiranda perteklinė paklausa (skirtumas tarp Q0 ir Q2), todėl kaina auga nuo P0 iki P1. Nauja pusiausvyra nusistovi taške E1, kur paklausos apimtis – Q1. Pasiūlos sumažėjimas ir pasiūlos kreivės poslinkis į kairę sukelia:

1.        Pusiausvyros kainos padidėjimo efektą;

2.        Pusiausvyros apimties padidėjimo efektą.

Jei kaina nepadidėtų, tai pasiūlos apimtis sumažėtų nuo Q0 iki Q2.

 Mikroekonomika

Jei pasiūla padidėtų:

Pasiūlos padidėjimas ir pasiūlos kreivės poslinkis į dešinę sukelia pusiausvyros kainos sumažėjimo ir pusiausvyros apimties padidėjimo efektus.

Išvados:

1.        Visi veiksniai, mažinantys pasiūlą ir stumiantys pasiūlos kreivę į kairę, padidina pusiausvyros kainą ir sumažina pusiausvyros apimtį;

2.        Visi veiksniai, sukeliantys pasiūlos augimą ir stumiantys pasiūlos kreivę į dešinę, sumažina pusiausvyros kainą ir padidina pusiausvyros apimtį.

Pasiūlos ir paklausos kitimas:

1.       

 Mikroekonomika

Kai pasiūla didėja, o paklausa mažėja:

2.       

 Mikroekonomika

Kai pasiūla mažėja, o paklausa didėja:

3.       

 Mikroekonomika

Kai ir paklausa, ir pasiūla didėja:

 

4.        Kai ir paklausa, ir pasiūla mažėja:

 Mikroekonomika

Paklausos ir pasiūlos elastingumas

 

1.        Elastingumo samprata

2.        Elastingumo rūšys, jų grafinė išraiška. Atskaitos taško problema. Elastingumas ir kreivės nuolydis

3.        Paklausos elastingumas ir bendrosios pajamos

4.        Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai

5.        Pasiūlos elastingumas ir jo veiksniai

6.        Paklausos elastingumas pajamoms. Kryžminis elastingumas

7.        Elastingumo teorijos praktinis naudojimas

 

1. Elastingumo samprata

 

Kainų pasikeitimas nevienodai veikia atskirų prekių pasiūlos ir paklausos apimtis, t.y. žmonės skirtingai reaguoja į kainų pokyčius. Tam, kad įvertinti, kaip (kokiu mastu) keičiasi pasiūlos apimtis ir paklausos apimtis, pasikeitus kainai, naudojama elastingumo sąvoka.

 Mikroekonomika

Paklausos elastingumas apibūdinamas pirkėjų reakcija į kainų pokyčius:

Pasiūlos elastingumas rodo pardavėjų reakciją į kainų pokyčius:

 Mikroekonomika

Taško elastingumas skaičiuojamas taip (1 formulė):

Problemos, skaičiuojant paklausos elastingumą:

1.        Jis visada gaunamas neigiamas. Todėl ekonomistai susitarė minusą eliminuoti ir imti skaliarinį dydį;

2.        Procentiniai dydžiai imami todėl, kad, imdami įvairius dydžius, gausime nesusipratimą (nes skaičiavimuose galima naudoti tiek Lt, tiek ir cnt, tiek kg, tiek ir tonas).

 

2. Elastingumo rūšys, jų grafinė išraiška. Atskaitos taško problema

 

2.1. Elastingumo rūšys, jų grafinė išraiška

Ekonomistai išskiria keletą pasiūlos ir paklausos elastingumo atvejų:

1.       

 Mikroekonomika

Absoliutus elastingumas - tai situacija, kai labai mažas kainos procentinis pokytis sukelia didelį pasiūlos ar paklausos apimties procentinį pokytį.

Jeigu paklausos atveju mes  padidintume kainą iki  6 Lt, tai paklausos apimtis sumažėtų iki 0. Tai galima tobulos konkurencijos rinkoje (pakėlus kainą visi pirkėjai pirktų kito pardavėjo produkciją). Paklausa yra be galo elastinga:  E = µ

2.       

 Mikroekonomika

Absoliutus neelastingumas. Šiuo atveju kainai sumažėjus arba padidėjus, paklausos ar pasiūlos apimtis nekinta: E = 0.

Tokia situacija gali būti, kai prekė gyvybiškai svarbi vartotojui. Jis pirks prekę iki tam tikros ribos (riboja jo pajamos). Ir iki tol ji bus visiškai neelastinga.

3.        Santykinis elastingumas - tai situacija, kai tam tikras kainos procentinis pokytis sukelia  didesnį  paklausos ar  pasiūlos apimties  procentinį padidėjimą ar sumažėjimą: E > 1.

 Mikroekonomika

4.        Vieneto elastingumas: E = 1.

 Mikroekonomika

5.        Santykinis neelastingumas - situacija, kai kainos procentinis pokytis sukelia mažesnį pasiūlos ar paklausos apimties pasikeitimą: 0 < E < 1.

 Mikroekonomika

 

 Mikroekonomika

6.2.2. Atskaitos taško ir ryšio tarp kreivės nuolydžio ir elastingumo problema

Skaičiuojant pagal formulę, iškyla problema, ką laikyti atskaitos tašku:

jei  5/20   E =5,

jei  4/20   E =2.

 Mikroekonomika

Tam, kad išspręsti šią problemą, naudojami vidutiniai dydžiai arba vidurkiai (2 formulė):

Taip apskaičiuojamas lanko elastingumas (Arc elasticity).

 Mikroekonomika

Šia formule (3) taip pat apskaičiuojamas lanko elastingumas.

 

Elastingumas ir kreivės nuolydis. Kreivės nuolydis neduoda jokio pagrindo įvertinti, ar elastinga pasiūla ar paklausa.

 Mikroekonomika

Gavom vienodą elastingumą.

Turim vienodą nuolydį: DP/DQ. Todėl nuolydis negali būti pagrindu elastingumui nustatyti. Skaičiuojant elastingumą, turim procentinį dydį. Elastingumas skirtingose atkarpose skiriasi. Kuo aukštesnė kaina, tuo elastingumas didesnis.

Klasikinės formos paklausos kreivės, kurios nuolydis skirtingas, atskiruose intervaluose elastingumas gali būti vienodas.

 Mikroekonomika

Jei dvi paklausos kreivės turi susikirtimo tašką, tai elastingesnė bus ta, kuri yra horizontalesnė (D0 elastingesnė):

 Mikroekonomika

 

 

3. Paklausos elastingumas ir bendrosios pajamos

 

Priklausomai nuo paklausos elastingumo kinta pardavėjo bendrosios pajamos arba bendrosios išlaidos vartotojų požiūriu, kintant prekių kainoms. Tam, kad nustatyti, elastinga ar neelastinga yra paklausa, reikia įvertinti, kaip keičiasi pardavėjų pajamos kintant prekių kainoms:

TR = Q*P,                  kur TR - bendrosios pajamos

Nagrinėjamu atveju, kai kainos mažėja:

 Mikroekonomika

Mažėjant kainoms, jei paklausa elastinga, bendrosios pajamos didėja. SP1AQ1<SP2BQ2.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


© 2010 РЕФЕРАТЫ